Andas djupt och njut av lukten igen!

Doftens väg till hjärnan och vår förnimmelse av den:

1A. Vi andas in doften, exempelvis doften av ros, med doftens specifika doftmolekyler genom näsan och doften förs upp till näsans tak till luktområdet.

1B. När vi äter och dricker kan dofterna från mat och dryck också ta bakvägen upp till luktområdet, den så kallade retronasala lukten.

2. I luktområdet aktiveras olika luktreceptorer av doftämnena.

3. Luktreceptorerna skickar doftsignalerna vidare in i luktknölen som är en utväxt av hjärnan.

4. I luktknölen kopplas doftsignalerna om till hjärnans nervceller och vidare in i hjärnan med hjälp av luktnerven.

5. Luktnerven skickar nervimpulserna vidare till både det limbiska systemet (vår primitiva “känslohjärna”) med strukturerna amygdala, vilken är en stark känslomässig del, och hippocampus, vilken är en kopplingsstation för korttids- och långtidsminnen, och till hjärnans luktbark så att vi slutligen förnimmer doften som en registrerad lukt i vårt medvetande.

Bästa kvalitetsprodukten

Ordlista för att få tillbaka din luktsinne

De viktigaste ämnena om luktsinne

Vårt luktsinne

Näsan är vårt luktorgan men också speciellt anpassad för att värma...

Orsaker till luktbortfall

De vanligaste orsakerna till nedsättning av luktförmågan är sådana...

Hur man testar luktsinnet

Inom sjukvården testas luktsinnet vanligen genom detektion, hur svag en...

Konsekvenser av luktbortfall

Att tappa luktsinnet påverkar livskvaliteten klart negativt och kan till och...

Luktträning

Det finns sedan flera år tillbaka omfattande vetenskapliga bevis för att tidig...

Visste du att

Luktsinnet är ett fascinerande sinne som på många sätt fortfarande är...

Syftet med hemsidan

Luktsinnet är ett förbisett sinne som fått alldeles för lite uppmärksamhet...