Konsekvenser av luktbortfall

Att tappa luktsinnet påverkar livskvaliteten klart negativt och kan till och med vara katastrofalt om du exempelvis är en professionell kock, vinprovare eller arbetar med doftupplevelser. Det sociala livet kan bli lidande när man inte längre uppfattar hur man själv eller andra luktar. Det kan också vara livshotande att inte känna av faran av rök och gaser samt förstås mycket obehagligt om man råkat få i sig skämd mat eller dryck.

När vi blir äldre minskar generellt vår luktförmåga förmodligen eftersom den känsliga cellförnyelsen försämras. Mer än 50% av 65-åringar och äldre, och uppemot 80% av 80-åringar och äldre, har signifikant nedsatt luktsinne. Egentligen borde mat och dryck komponeras betydligt mer smak- och doftförstärkande till äldre än till yngre än vad som idag sker.