Luktträning

Det finns sedan flera år tillbaka omfattande vetenskapliga bevis för att tidig och daglig luktträning ger bäst chans till återhämtning av ett nedsatt luktsinne. Träningen kan ge återhämtning oavsett orsak till nedsättningen, men virusutlösta besvär har generellt störst möjlighet till återhämtning. Faktiskt har även äldre personer och de som råkat få sämst luktsinne har en bättre potential till träningen. Förbättringen baseras på hjärnans utmärkta förmåga till omorganisering och återhämtning men exakt hur detta går till vet vi ännu inte. Troligen har luktsinnets stimulering i olika och spridda delar av hjärnan betydelse till att träningen kan fungera så bra.

Lukträningen utförs genom att man luktar på fyra till sex dofter vilka man vanligen har nära till hands exempelvis kaffe, te, honung, oregano, timjan, basilika, kanel och tandkräm. Undvik starka dofter som chilipeppar och deodoranter vilka retar slemhinnan i näsan.

Följande schema kan användas i träningen:

  1. Sniffa ganska försiktigt med näsan ”likt en kanin” på en doft i taget i 20 sekunder. Ordningen spelar ingen roll men du bör lukta på den doft du anser vara starkast sist.
  2. Vädra ut med ordentliga andetag genom näsan utan att lukta på något i 20 sekunder.
  3. Byt till nästa doft och upprepa ovanstående procedur.
  4. Fortsätt så med samtliga dofter i 10 minuter varje morgon och varje kväll.
  5. Träna i minst tre månader och som med all annan träning bör den underhållas regelbundet.

För att följa förloppet och få en återkoppling till hur det går kan man gradera sitt luktsinne innan och efter exempelvis tre månaders träning. En skala mellan 0 och 10 där 0 är helt upphävt luktförmåga och 10 utmärkt förmåga är ett bra redskap för denna gradering.

Man måste vara tålmodig och ihärdig för att bäst lyckas med luktträningen och ibland har det tagit 1–2 år innan doftförnimmelserna kommit tillbaka. Man ska i princip aldrig ge upp utan träna så länge man orkar.

Det är viktigt att det inte är för torrt i näsan för då doftämnena och luktområdet behöver vara fuktiga för att vi bäst ska detektera lukt. För att minska torrheten kan man spraya eller skölja näsan med saltvatten innan man träningen.

Sträva också efter att vara snäll mot näsan och inte irritera den med petande, snytande eller fräsande.

Luktträning är helt ofarlig och utan biverkningar men en del personer är så känsliga för vissa dofter att de kan bli illamående under träningen. Då kan man ta ett uppehåll med den doften som orsakar besvären och prova att byta ut den till en annan doft.

Trots dessa konkreta råd ovan har vi på Rhinovationsbolaget märkt att många har svårt att initiera och upprätthålla denna träning, vanligen eftersom man har svårt att hitta korrekta och hållbara dofter i rätt mängd.

Vi har därför med bolagets medicinska luktexpertis utvecklat ett luktträningspaket med fyra primärdofter väl beprövade från den kliniska luktforskningen doftandes ros (blommig), citron (fruktig), kryddnejlika (kryddig) och eukalyptus (uppfriskande). Med dessa dofter, vilka vanligen uppfattas som väldoftande, kan man träna hela luktsinnet. För att ytterligare stimulera träningen bilägger vi en utförlig informationsskrift om luktsinnet och instruktioner kring samverkan mellan flera olika sinnen, så kallad multi-sensorisk träning, då man tränar visuellt genom att se bilder associerade till den specifika doften, tränar verbalt då man upprepar doftens namn och stödord till doften, och tränar emotionellt då man tänker sig in i positiva händelser kopplade till doften.

Sådan träning har använts med framgång vid bland annat läsinlärning och rehabilitering efter stroke. Vår erfarenhet hittills är att luktträningen på detta sätt har blivit mer strukturerad, intressantare och roligare för de som tränar vilket också stärkt följsamheten.

HÄR KAN DU KÖPA LUKTTRÄNINGPAKETET!