Orsaker till luktbortfall

De vanligaste orsakerna till nedsättning av luktförmågan är sådana som negativt påverkar slemhinnan, exempelvis luftvägsallergier, överkänslighet eller hyperreaktivitet i luftvägar, näspolypos (äkta men ofarliga näspolyper) och bihåleinflammationer, samt infektioner som förkylningar, herpes och influensor.

Covid-19

För tillfället pågår en kraftig ökning av virusorsakade besvär pga. coronapandemin. Viruset Sars-cov-2 kan angripa luktområdet i näsan och/eller luktknölen förvånansvärt utan att kroppen svarar med en adekvat inflammation som försvar. Mer än 80% av de som drabbas av en covid-19-infektion får hyposmi, nedsatt luktsinne i varierande grad, varav majoriteten faktiskt får anosmi, totalt luktbortfall. Detta är ofta ett tidigt symtom i sjukdomsförloppet och ibland det enda symtomet. De flesta återhämtar sig efter några veckor men det finns många som flera månader efter insjuknande i covid-19 fortfarande inte känner dofter. Hur många som helt kommer tappa sitt luktsinne på sikt vet vi ännu inte.

Skador av näsan

Skador mot näsan som en bruten näsa kan dels skada själva slemhinnan i luktområdet, dels nervfibrerna in till luktknölen. Rökning, kokain och överförbrukning av avsvällande förkylningsnässprayer skadar också slemhinnan.

Skador och åkommor i hjärnan

Hjärnskakning och andra trauman mot hjärnan kan skada både luktknölen och andra viktiga områden i hjärnan för luktförnimmelsen. Neurodegenerativa sjukdomar, det vill säga sådana som sakta förtvinar och bryter ner nerv- och hjärncellerna som Parkinson och Alzheimer, kan många gånger tidigt i sina förlopp ge luktnedsättningar.

Läkemedel

En del läkemedel som exempelvis vissa antibiotikasorter kan påverka luktsinnet negativt.

Hormonella åkommor

Bland annat diabetes, binjurebarkinsufficiens och kronisk njursvikt är kända för att kunna ge luktstörningar. Anorexi och annan kronisk näringsbrist ger också hormonell påverkan och risk för luktnedsättning.

Oklara/okända

Ganska ofta hittar man inte någon bakomliggande orsak. Det kan förstås också vara en kombination av olika orsaker som ger upphov till luktnedsättningen.