Syftet med hemsidan

Luktsinnet är ett förbisett sinne som fått alldeles för lite uppmärksamhet tycker vi. Coronapandemin har ökat intresset men vi anser att media, sjukvård, forskare, politiker och allmänhet måste uppmärksamma luktsinnet och luktnedsättningar i betydligt större omfattning än vad som nu sker. Sverige behöver sätta upp minst en specialiserad luktklinik och kraftigt öka resurserna till luktforskning. Vårt primära syfte är att hjälpa alla som fått ett nedsatt eller upphävt luktsinne med luktträningen och förstås också sälja vårt luktträningspaket men vi vill också med denna websida sprida kunskap och nyfikenhet om luktsinnet och luktträningen.

Faktakoll

Innehåll och fakta på denna websida är noggrant och källkritiskt granskad. Den baseras på aktuell forskning och erfarenhet inom ämnet. Trots detta kan det uppstå felaktigheter eller felskrivningar men vi försöker ständigt förbättra och rätta till eventuella fel. Vår strävan är att ha den bästa websidan som finns gällande luktträning.

Ansvarsfriskrivning

Denna websidas information är allmänt hållen och inte avsedd att ersätta en adekvat kontakt med hälso- eller sjukvården. Uppdaterad information om när man bör söka vård i Sverige för sina luktbesvär finns exempelvis på 1177 Vårdguiden. Det är också viktigt att komma ihåg att luktträning inte är en reell behandling eller bot av ett nedsatt eller upphävt luktsinne utan enbart ska ses som just en träningsform, en typ av ”lukt-gym”. Att träna sin luktförmåga betyder inga garantier att återfå luktförmågan. Återhämtning av luktförmågan kan förstås ske helt spontant utan någon luktträning. Något ansvar för vad läsaren av denna information drar för slutsatser och vilket resultat som kan tänkas erhållas av denna information och eventuellt utförd luktträning kan vi bakom denna websida inte ta. Vi kommer inte heller att svara på individbaserade medicinska frågor.

RHINOVATIONSBOLAGET©. Du får gärna referera och citera från denna websida men då måste du uppge oss som källa och länka hit.